Noty & Karaoke

NOTY: Notový materiál pre sólistov (muži / ženy) a miešané zbory.
KARAOKE: MP3 inštrumentálne podklady - bez spevu - pre kapely, sólistov a miešané zbory.
Google+

Kompletný zoznm skladieb logo pozri tu.

Juraj Kubek | adr.: Pažite 11, 010 09 Žilina | mob.: 0908 255 655